RELACIÓN DE MATERIAIS E UNIDADES DIDÁCTICAS RELACIONADOS CO ROTEIRO
ACTIVIDADE DE LAND ART REALIZADA POLO PROFESOR DE PLÁSTICA VÍCTOR NO PARQUE DA BOUZA- CURSO 2012/2013

UNIDADE DIDÁCTICA DO PROFESOR DE CIENCIAS NATURAIS NACHO VALVERDE E MATERIAIS MULTIMEDIA ELABORADOS POLO SEU ALUMNADO NO CURSO 2012-2013 NO IES ALEXANDRE BÓVEDAEXEMPLO DE MATERIAL DIDÁCTICO APORTADO NO AULA: MORFOLOXÍA FOLIAR
EXEMPLO DE MATERIAL DIDÁCTICO APORTADO NO AULA: IDIOMAS DAS ÁRBORES