Aquí iremos situando diversas fotos e reflexións que denuncien malas construcións e zonas deterioradas do barrio, a modo de muro das lamentacións ou de denuncia.

Animamos aos visitantes a enviar fotos de feismo no barrio, ou comunicar sitios deteriorados. É labor dos cidadáns implicarse e preocuparse polo estado da súa cidade